İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri
İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri

Öncelikle geçmiş günlerde tamamlamış olduğunuz İz Tarım’ın satın alımı ve bu bağlamda Türkiye pazarına girişiniz içinsizleri tebrik ederim. Alpha Ventures Investment LLP ortaklığının sektöre yeni bir heyecan getireceğinizi öngörüyoruz.Bu yatırımın ve grubunuzun hikayesini bizler ile paylaşır mısınız?

Türkiye, sosyokültürel açıdan zengin, dinamik, genç nüfusa sahip ve büyüme potansiyeli yüksek bir bir ülke. Alpha VenturesInvestment LLP olarak Türkiye yatırımımızın arkasında ciddi bir planlama sürecinin olduğunu belirtmek isterim. Yıllarca TürkSermaye Piyasa’larında faaliyet gösteren şirketlerle ortaklık için girişimlerimiz olmuştu. Gerekli şartların oluştuğuna inandığımız2020 yılının bizim için önemli bir fırsat olduğuna karar verip harekete geçerek İz Tarım’ı satın aldık ve Türkiye hikayemizinbaşlangıcını yaptık.

Alpha Ventures Investment LLP kimdir?

Alpha Ventures Investment LLP Londra’da yeni kurulmuş bir yatırım ortaklığıdır. Global yatırımcılardan oluşan grup,gayrimenkulden gıdaya, havacılıktan tarıma geniş bir yelpazede toplam 100 yıldan fazla tecrübeye sahip bir ekiptenoluşmaktadır. Son dönemlerde Amerika-Avrupa eksenli yatırımcı grupların/kurumsal fonların Türkiye’ye yatırım yapmakonusunda yavaşlamasının ve Türk lirasındaki baskının bizim için avantajlı bir alım fırsatı yarattığına inanıyoruz. Bu fırsatı,Türkiye’de yabancılar için raporlama ve denetim açısından en uygun olduğunu düşündüğümüz sermaye piyasaları üzerindendeğerlendirmeyi planladık. Türkiye’ye ve yakın coğrafyalarda yapacağımız yatırımları halka açık şirket yapıları üzerindendeğerlendirmeyi ve büyütmeyi amaçlıyoruz.

Alpha’nın vizyonu ve misyonunu paylaşabilir misiniz?

Dünyada köklü değişiklik yapanlar, dünyayı değiştirebileceğine inanan ve bu amaçla hareket eden insanlardır. Alpha’nın vizyonudeğişikliklere seyirci kalmaktansa değişimin bir parçası olmaktır. Alpha Ventures olarak köklü değişimlerin ortak bir amacınetrafında gelişen kolektif bir aksiyonun sonunda meydana geldiğine inanıyoruz.

Alpha Ventures, günümüzün en önde gelen teknolojilerinden yararlanarak ve geleceğin işlerine yatırım yaparak sürdürebilir birekonomi yaratmayı hedeflemektedir. Yaşadığımız pandemi döneminde görmüş olduğumuz gibi, geleceğimiz bugün elimizdeolan kaynakları nasıl kullandığımıza bağlı. Biz tüketmek yerine akıllı ve yenilikçi çözümler üretmek ve yatırımcılarımıza yüksekgeri dönüşler sağlamayı hedefliyoruz.

Kısaca, Alpha Ventures’ın misyonu, çevresel faktörleri dikkate alarak sürdürebilir ekonomiler oluşturmak olarak özetleyebilirim.

Grubun yatırım stratejisi nedir?

Yatırım stratejimizi vizyonumuzun bir yansıması olarak tanımlayabilirim. Alpha Ventures, özel sermaye şirketi olarak, büyümepotansiyeline sahip ancak kısıtlı sermaye ve pazar erişimi problemi yaşayan şirketlere yatırım yapmayı planlamaktadır.Yeteneklerimiz doğrultusunda strateji geliştirmeyi esas alarak yatırım yapacağımız şirketleri doğru insan kaynağı ve kurumsalyönetim esaslarıyla büyütüp yüksek getiriler elde etmeyi amaçlıyoruz.

Hangi alanlarda yatırım yapmayı planlıyorsunuz?

Geçtiğimiz günlerde satın almış olduğumuz Borsa İstanbul’da işlem gören İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş ortaklığımızın ilk yatırımıdır. Iz Tarım’ın sermaye yapısını güçlendirerek yeni ortaklıklar ve satın almalarla sermaye piyasalarındabüyümeyi ve uzun yıllar sağlıklı bir şekilde büyüyen bir yatırım şirketi olma hedefimize ulaşmayı arzuluyoruz.

Iz Tarım yatırımımızı, Alpha Ventures’ın yatırım esaslarına uygun bir yatırım olarak tanımlayabiliriz. Türk tarım-gıda sektörügelişmiş teknojilerinin verimli bir şekilde uygulanmasıyla birlikte çok ciddi bir büyüme ve katma değer oluşturma potansiyelinesahiptir. Öncelikli yatırımlarımızı, Türkiye’nin çok ciddi üretim kabiliyetine sahip olduğuna inandığımız tarım gıda alanındayapmayı hedefliyoruz. Tarım ve gıda sektörlerine ek olarak, yatırımlarımızı maden, lojistik ve otomotiv sektörlerindedeğerlendirmeyi düşündüğümüzü belirtebilirim.

Neden Türkiye?

Grup olarak Türkiye’nin potansiyeline olan inancımız sağlam. Türkiye, Avrupa’nın en genç ve dinamik nüfusuna sahip,üretim potansiyeli yüksek ve çok ciddi fiyat rekabeti sağlayan bir ülke. Türkiye’yi tek bir ülke olarak değerlendirmenindoğru olmadığını düşünüyoruz. Bizim planımız Türkiye’yi bir hub olarak kullanıp, Avrupa-Asya-Ortadoğu arasında birköprü olmak. Global ağımızı Türkiye’de yatırım yapacağımız firmalarla birleştirip çarpan etkisi oluşturmayı planlıyoruz.Ayrıca COVID-19 salgınına rağmen Borsa İstanbul’un gelişmiş ülke pazarlarına kıyasla ortaya koyduğu yüksekperformans ve halkın da sermaye piyasalarına yüksek katılımı Türk Sermaye Piyasaları’na giriş için doğru bir zamanolduğunu göstermektedir. Iz Tarım yatırımını, Alpha’nın Türkiye’de yapacağı bir çok yatırımın başlangıcı olarakdüşünebiliriz. İlerleyen zamanlarda, yatırım portföyümüzü akıllı ve sürdürülebilir üretim ve servisler sağlayan şirketlerlebirlikte büyütmeyi planlamaktayız.

Alpha’nın kurucularının geçmiş deneyimleri ve yaptığı işlerden bahsedebilir misiniz?

Alpha Ventures, Londra bazlı bir şirket olmasına rağmen aslında çok uluslu bir yatırım ortaklığı grubudur. Uluslararasıvarlıklı ailelerden ve üst düzey yöneticilerden oluşan yatırım şirketimiz, bugüne kadar gayrimenkul, tarım-gıda,havacılık, sağlık ve finansal servis sektörlerinde milyarlarca doların üzerinde yatırım yönetmiştir.

Kurucu ekibimiz, dünyanın farklı bölgelerinde halka açık şirketler ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerinyönetimi ile ilgili 100 yılın üzerinde tecrübeye sahiptir. Alpha Ventures’ın sahip olduğu farklı kültürler, kendine hasdeğerler ve bu değerlerin yarattığı kabiliyet, şirket ortaklarına, belli aralıklarla gerçekleşen krizlere ve dalgalanmalarakarşı esnek davranma ve problemlere çözüm üretme yeteneği kazandırmıştır. Alpha Ventures yöneticileri bugüne kadaryönetimlerinde yer aldıkları firmalarda uyguladıkları katı risk politikaları ve doğru analiz ölçümleri sayesinde sahibi/ ortağı/danışmanı oldukları yapıların başarıya ulaşmasını sağlamışlardır.

İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here